Preferencyjne pożyczki

Regionalne Programy Operacyjne

W latach 2014-2020  duża ilość środków unijnych będzie oferowana na zasadach preferencyjnych pożyczek i kredytów. W przypadku przedsiębiorstw dotyczy to przede wszystkim projektów inwestycyjnych, które nie charakteryzują się odpowiednio wysokim stopniem innowacyjności lub z innych przyczyn nie wpisują się w działania o charakterze typowo dotacyjnym. Taki sposób wykorzystania Funduszy Unijnych był już wcześniej dostępny na rynku dzięki zasileniu funduszy pożyczkowych i poręczeniowych oraz np. w ramach inicjatywy JAREMIE. Ze względu na fakt, iż równolegle wiele projektów mogło otrzymać wsparcie w ramach dotacji bezzwrotnych pożyczki te nie cieszyły się bardzo dużym powodzeniem. Obecnie, w sytuacji gdy dotacje bezzwrotne będą dostępne tylko dla wąskiej grupy projektodawców/typów projektów atrakcyjność preferencyjnych źródeł finansowania jako alternatywy dla tradycyjnych kredytów bankowych niewątpliwie wzrośnie.

Każdy Regionalny Program Operacyjny przewiduje finansowanie części inwestycji w formie instrumentów finansowych. W większości przypadków środki te będą dystrybuowane przez wybranych operatorów (np. banki).

Programy Operacyjne 

W Programach Operacyjnych o zasięgu ogólnopolskim przedsiębiorcy również mogą uzyskać wsparcie swoich projektów w postaci preferencyjnych pożyczek, poręczeń i gwarancji oraz wsparcia w formie dokapitalizowania.

Przykładowe działania:
- Kredyt na innowacje technologiczne - Wsparcie projektów, obejmujących  wdrożenie nowych technologii z możliwością uzyskania premii technologicznej na spłatę części kredytu.

- Wsparcie transferu technologii - fundusze koinwestycyjne oraz inne instrumenty zwrotne ułatwiające wdrożenie nowej wiedzy (np. nabytej  w ramach Banku Technologii)

- Inwestycje w dużych przedsiębiorstwach przyczyniające się do zwiększenia efektywności energetycznej (przebudowa linii produkcyjnych, modernizacja energetyczna budynków, budowa OZE, energooszczędne technologie produkcji, technologie odzysku energii, systemy zarządzania energią)

- Instalacje wytwarzania energii z OZE (energia wodna, wiatrowa, słoneczna, geotermalna, biogaz, biomasa) oraz sieci elektroenergetyczne

- Rozwój inteligentnych sieci energetycznych

Pozostałe preferencyjne źródła finansowania

Poza środkami pochodzącym ze środków Unii Europejskiej dostępne są również te pochodzące ze źródeł krajowych oraz innych funduszy celowych. Przykładem takich działań mogą być przykładowo pożyczki udzielane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska/Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska. Pożyczki te w wielu przypadkach poza preferencyjną wysokością oprocentowania mają możliwość częściowego umorzenia co czyni je jeszcze bardziej atrakcyjnym źródłem finansowania. Przykładowe działania, które mogą podlegać finansowaniu z takich źródeł:

- Inwestycje energooszczędne w Małych i Średnich Przedsiębiorstwach

- Rozproszone, odnawialne źródła energii (BOCIAN)

- Kredyty, usługi doradztwa technicznego oraz technologie wysokiej sprawności energetycznej dla małych i średnich przedsiębiorstw.(POLSEFF)

Powyżej przedstawiono jedynie część możliwości wsparcia w postaci preferencyjnych źródeł finansowania jakie oferowane są na rynku. Aby znaleźć dofinansowanie adekwatne do swoich potrzeb należy przeanalizować 16 Regionalnych Programów Operacyjnych, 7 Krajowych Programów Operacyjnych oraz pozostałe minimum kilkanaście innych funduszy i programów. Nasi konsultanci  robią to na bieżąco, dzięki czemu Ty nie musisz tracić czasu i możesz mieć pewność, że pod uwagę będą brane wszystkie dostępne opcje. Zapraszamy do kontaktu.

 

Aktualne konkursy

Nasza oferta

  • analiza źródeł finansowania

    Nie musisz sam szukać źródeł finansowania inwestycji - dzwonić, pytać i tracić czas na analizowanie...
  • wnioski o dofinansowanie

    Gwarantujemy, że przygotujemy i skompletujemy dla Ciebie dokumentację aplikacyjną, która spełni wszystkie wymogi formalne. Przygotowanie...
  • doradztwo w zakresie realizacji

    Pozytywne rozpatrzenie wniosku i podpisanie umowy o dotację to tylko połowa sukcesu. Na etapie realizacji...