Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej 07.05.2015-22.06.2015

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na realizację projektów, które obejmują prace rozwojowe z uwzględnieniem wytworzenia instalacji demonstracyjnej.

Konkurs skierowany jest do przedsiębiorstw (MSP + duże)

Minimalna wartość projektu:

  • MSP - 5 mln PLN
  • Duże - 20 mln PLN

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln EURO

Wszystkie projekty muszą być realizowane w obszarze Krajowych Inteligentnych Specjalizacji

Przykładowe koszty kwalifikowane:

  • koszty wynagrodzeń
  • koszty aparatury naukowo-badawczej i wartości niematerialnych i prawnych
  • koszty budynków i gruntów
  • koszty podwykonawstwa (np. podzlecenie części prac merytorycznych jednostce naukowo-badawczej)
  • koszty operacyjne związane z realizacją projektu (np. materiały, sprzęt laboratoryjny, koszty promocji, koszty audytu)
  • koszty pośrednie

Poziom dofinansowania:

45% kosztów kwalifikowanych  (60% w przypadku szerokiego rozpowszechniania wyników projektu)
 45% kosztów kwalifikowanych  (60% w przypadku szerokiego rozpowszechniania wyników projektu)
35% kosztów kwalifikowanych  (50% w przypadku szerokiego rozpowszechniania wyników projektu)
25% kosztów kwalifikowanych  (40% w przypadku szerokiego rozpowszechniania wyników projektu)

Przewidywany termin ogłoszenia wyników oceny projektów: wrzesień 2015 (90 dni od daty zakończenia naboru).

Więcej informacji na stronach NCBR

źróło: www.ncbr.gov.pl