Tag: transfer technologii

Transfer wiedzy i technologii

Transfer technologii to proces przepływu umiejętności, wiedzy, metod wytwarzania produktów lub projektowania usług, mający na celu zapewnienie, że wypracowane rozwiązania (naukowe i technologiczne) będą dostępne dla szerokiego kręgu użytkowników, którzy będą w stanie je przekształcić w nowe produkty, procesy czy usługi. Dzięki transferowi wiedzy i/lub technologii następuje połączenie dwóch światów, między którymi wcześniej nie było…
Czytaj więcej...