Polityka Jakości

Zapewniamy naszym Klientom skuteczność, odpowiedzialność i partnerstwo w zakresie świadczonych usług poprzez ciągły proces doskonalenia wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością.

Szczególnego znaczenia w naszej działalności nabiera:

* poznanie, kreowanie i zaspokajanie potrzeb i oczekiwań klientów na wszystkich etapach współpracy,

* nieustanne dążenie do zapobiegania i minimalizowania problemów i błędów mogących się pojawić w trakcie realizowania usług

* nieustannie podnoszenie jakości dostarczanych usług,

* realizowanie skutecznej i efektywnej polityki rozwoju firmy na płaszczyźnie organizacyjnej i merytorycznej

* doskonalenie potencjału ludzkiego.

Wszyscy pracownicy zobowiązani są poprzez swoją codzienną pracę do przestrzegania postanowień niniejszej polityki jakości.

Zobacz też: KODEKS ETYCZNY