Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii 10.07.2015-14.09.2015

W dniu 09.07.2015 ogłoszony został konkurs dla przedsiębiorstw produkujących/sprzedających ciepło. Dofinansowanie w wysokości do 30% kosztów kwalifikowanych otrzymają projekty w największym stopniu przyczyniające się do zmniejszenia emisji CO2. Wsparcie dotyczy działań polegających na modernizacji lub wymianie istniejących źródeł ciepła wraz z modernizacją procesu spalania lub zastosowaniem innego nośnika energii (np. spalanie gazu, oleju lub biomasy poprzez eliminację spalania węgla).

Konkurs skierowany jest do przedsiębiorstw (bez względu na wielkość).

Maksymalna kwota dofinansowania to 5.000.000 EURO

Minimalna kwota dofinansowania to 600.000 EURO

Realizacja projektu musi zakończyć się najpóźniej do 30.04.2017

Wsparcie realizowane jest w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego  2009-2014 dla programu PL04. Instytucja ogłaszająca konkurs: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska.

Wnioski o dofinansowanie przyjmowane są od 10.07.2015 do 14.09.2015

źródło: http://www.nfosigw.gov.pl

Zapraszamy do współpracy. Oferujemy kompleksowe przygotowanie niezbędnej dokumentacji,