Mapa Pomocy Publicznej

Maksymalna intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorstw została określona w § 3 i § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 878).

Poziom dofinansowania wskazany zgodnie z tą mapą dotyczy prawie wszystkich dotacji unijnych o charakterze typowo inwestycyjnym, niezależnie od Programu Operacyjnego oraz charakteru konkursu (za wyjątkiem dotacji udzielanych w ramach pomocy de minimis)

Aby ustalić wielkość potencjalnego dofinansowania należy:

- znać wielkość przedsiębiorstwa

- znać lokalizację (województwo) w której zlokalizowana będzie dana inwestycja.

Dane procentowe wskazane na mapie określają podstawową wielkość dofinansowania w przypadku aplikowania przez przedsiębiorstwa duże.

Dofinansowanie dla Mikro i Małych przedsiębiorstw to wartość wskazana na mapie + 20%

Dofinansowanie dla Średnich przedsiębiorstw to wartość wskazana na mapie + 10%

pp