harmonogram składania wniosków o dotację na 2018 rok – woj śląskie

Na początku listopada  opublikowano harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w ramach RPO woj. Śląskiego. (RPO WSL)

W 2018 roku dla przedsiębiorstw dedykowane będą jedynie dwa konkursy:

  • działanie 3.3 RPO WSL „Technologie Informacyjno - komunikacyjne w działalności gospodarczej” (Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych w procesach biznesowych przedsiębiorstw.)
    Konkurs zostanie ogłoszony w marcu 2018 roku.
  • Działanie 1.2 RPO WSL  „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach”  (Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej oraz wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach.)
    Konkurs zostanie ogłoszony we wrześniu 2018 roku

Co ciekawe – na 2018 rok nie przewidziano naboru z głównego - dla projektów inwestycyjnych - działania 3.2 „Innowacje w MŚP”. Dotychczas nabory na dofinansowanie projektów inwestycyjnych związanych z wdrażaniem innowacji produktowej lub procesowej ogłaszano co roku. Może to oznaczać, że konkurs, który zostanie ogłoszony jeszcze w tym roku, może być jedyną możliwością pozyskania dotacji inwestycyjnych (w ramach RPO WSL) na przestrzeni kolejnych 2 lat.

Warto się więc zastanowić, czy nie planujecie Państwo większych inwestycji na lata 2018-2020 i aplikować o ich dofinansowanie już teraz. Przyjmując, że projekt powinien co do zasady zostać zrealizowany w ciągu maksymalnie 2 lat od podpisania umowy o dofinansowanie, oraz że ocena wniosków złożonych w najbliższym konkursie potrwa do ok. października 2018,  można we wniosku ująć potrzeby inwestycyjne za okres od początku 2018 roku (po złożeniu wniosku), aż do końca 2020 roku.

Konkurs zostanie ogłoszony do końca roku – zapraszamy więc do współpracy już dziś.

Więcej informacji o konkursach planowanych na rok 2018 dla wszystkich potencjalnych beneficjentów dostępne w serwisie internetowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ślaskiego