Centrum Innowacji

baner920x160-wspieramy-innowacyjne-v01

NEXUM jest Ośrodkiem Innowacji akredytowanym przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii - Departament Innowacji i Polityki Przemysłowej

 

 

Wspieramy polskich przedsiębiorców w zakresie wprowadzania na rynek innowacyjnych produktów i usług oraz dostarczamy wsparcie doradcze w zakresie generowania innowacji i transferu wiedzy i technologii.

Świadczymy dla naszych Klientów wyspecjalizowane usługi informacyjne, doradcze i szkoleniowe o charakterze proinnowacyjnym. Adresatem kompleksowych usług proinnowacyjnych NEXUM są firmy już działające na rynku lub technologiczne start-up`y, które potrzebują merytorycznego wsparcia dla realizowanej przez siebie działalności innowacyjnej.

Usługi świadczone przez NEXUM w ramach Centrum Innowacji to m.in:

  • proinnowacyjne usługi doradcze, w tym wsparcie w procesie generowania innowacji;
  • usługi wspierające efektywne wdrażanie innowacji, w tym ocena przedsięwzięć innowacyjnych, doradztwo technologiczne, finansowe, marketingowe, prawne i organizacyjne;
  • kojarzenie przedsiębiorców z pracownikami naukowymi, m.in. poprzez kontakty z instytucjami badawczo-rozwojowymi oraz z właścicielami technologii i know-how;
  • usługi wspierające przedsiębiorców w procesie pozyskiwania środków finansowych i partnerów niezbędnych do realizowania aktywności innowacyjnej.