Badania przemysłowe i prace rozwojowe 04.04.2016-29.07.2016

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłosiło drugi już konkurs na dofinansowanie projektów badawczych i rozwojowych prowadzonych przez Mikro, Małe i Średnie przedsiębiorstwa.

Minimalna wartość projektu: 2 mln PLN

Maksymalna wartość dofinansowania : 20 mln PLN / 15 mln PLN

Badania przemysłowe / prace rozwojowe muszą być prowadzone w obszarze Krajowych Inteligentnych Specjalizacji

Przykładowe koszty kwalifikowane:

  • koszty wynagrodzeń
  • koszty aparatury naukowo-badawczej i wartości niematerialnych i prawnych
  • koszty budynków i gruntów
  • koszty podwykonawstwa (np. podzlecenie części prac merytorycznych jednostce naukowo-badawczej)
  • koszty operacyjne związane z realizacją projektu (np. materiały, sprzęt laboratoryjny, koszty promocji, koszty audytu)
  • koszty pośrednie

Intensywność wsparcia:

70% badania przemysłowe, a w przypadku szerokiego rozpowszechniania wyników badań 85%

45% prace rozwojowe, a w przypadku szerokiego rozpowszechniania wyników prac 60%

70% badania przemysłowe, a w przypadku szerokiego rozpowszechniania wyników badań 85%

45% prace rozwojowe, a w przypadku szerokiego rozpowszechniania wyników prac 60%

60% badania przemysłowe, a w przypadku szerokiego rozpowszechniania wyników badań 75%

35% prace rozwojowe, a w przypadku szerokiego rozpowszechniania wyników prac 50%

więcej informacji na stronach NCBR

źródło: www.ncbir.gov.pl