Badania na rynek 2018

Badania na rynek to kolejny konkurs, który pozwala na pozyskanie dotacji unijnych na wdrożenie przez przedsiębiorców innowacyjnych rozwiązań.

W poddziałaniu 3.2.1 PO IR dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie lub zakupionych, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług). Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy.

Zasady finansowania

 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu to 5.000.000 zł
 • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu to  50.000.000 EUR
 • Limit kosztów w zakresie eksperymentalnych prac rozwojowych: 1.000.000 zł
 • Limit kosztów usług doradczych: 1.000.000 zł
 • Maksymalna wysokość dofinansowania: 20.000.000 zł
 • Maksymalne dofinansowanie prac rozwojowych: 450.000 zł
 • maksymalne dofinansowanie usług doradczych: 500.000 zł
 • Intensywność wsparcia dla wydatków inwestycyjnych zależy od wielkości firmy i miejsca realizacji projektu (zgodnie z mapą pomocy publicznej)

Składanie wniosków:

Wnioski można składać od 10.05.2018 do 05.12.2018. Konkurs podzielony został na rundy. Wnioski o dotację oceniane są osobno dla danej rundy. Terminy rund:

 • 10.05.2018 - 30.06.2018
 • 01.07.2018 - 31.08.2018
 • 01.09.2018 - 31.10.2018
 • 01.11.2018 - 05.12.2018

Zapraszamy do konsultacji projektów i skorzystania z oferty w zakresie doradztwa i opracowania wniosku o dotację.

źródło: www.parp.gov.pl