76 mln zł dla przedsiębiorstw – Śląski Pakiet dla Gospodarki

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w trybie przyspieszonym pracuje nad zasadami nowego naboru, w którym przewidujemy rozszerzenie wydatków kwalifikowalnych i dopuszczenie udziału przedsiębiorstw, które do tej pory rzadziej korzystały ze wsparcia w formie dotacji. Warto zaznaczyć, że fundusze można będzie przeznaczyć na dywersyfikację dotychczasowej produkcji czy nowy pakiet świadczonych usług, co w wielu przypadkach jest niezbędne do utrzymania na rynku  i daje szansę na  minimalizowanie strat. Środki posłużą również zakupom surowców, materiałów, produktów i towarów związanych z działalnością inwestycyjną, ale można będzie również pokryć z dotacji koszty bieżące np. opłaty leasingowe, opłaty związane z utrzymaniem budynków, koszty pomocy prawnej, doradztwa i koszty wynagrodzeń pracowników

Uruchomienie konkursu zaplanowane jest w drugiej dekadzie kwietnia i co ważne – fundusze skierowane  są na działania inwestycyjne, ale wspierane projekty mogą mieć charakter nieinnowacyjny (nie będzie wymagana opinia o innowacyjności).  Pomoc koncentruje się w szczególności na podmiotach prowadzących działalność na terenie województwa śląskiego, dlatego też wprowadzone będzie kryterium punktowe za właściwość urzędu skarbowego zlokalizowanego w województwie śląskim. Przewidywany poziom wsparcia sięgnie 85% (w oparciu o pomoc de minimis), a maksymalna kwota dofinansowania może wynieść 800 tys.

Zakres pomocy rozszerzony zostaje na firmy z sektorów, które w ostatnim czasie najbardziej ucierpiały w wyniku utraty klientów – turystyka, gastronomia czy przemysł czasu wolnego.

 

źródło: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości (www.scp-slask.pl)