wnioskowanie o dofinansowanie

Gwarantujemy, że przygotujemy i skompletujemy dla Ciebie dokumentację aplikacyjną, która spełni wszystkie wymogi formalne. Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej to najważniejszy krok na drodze do pozyskania funduszy na realizację Twoich planów inwestycyjnych. Dobrze przygotowany wniosek jest podstawą ubiegania się o środki finansowe i musi zawierać szereg informacji wymaganych przez daną instytucję finansującą m.in. opis planowanej inwestycji, harmonogram rzeczowo-finansowy, prognozę finansową a także niezbędne załączniki. Zaakceptowaną przez Ciebie, kompletną dokumentację aplikacyjną składamy w Twoim imieniu w odpowiedniej instytucji przyznającej środki finansowej.