Opracowanie Biznes Planów

Tworząc biznes plan staramy się stawiać na jego czytelność i przydatność, a nie obszerność. Oznacza to, że jeśli biznesplanu potrzebujesz na własne potrzeby np. ma on ułatwić Ci podjęcie decyzji biznesowej, to być może wystarczy Ci krótki opis założeń i analiza przychodów/kosztów. Jeśli dokument będzie podstawą przyznania zewnętrznych środków finansowych musi zawierać wszystkie niezbędne elementy wymagane przez daną instytucję np. opis przedsiębiorstwa, opis przedsięwzięcia, analiza konkurencji, analiza SWOT, harmonogram rzeczowo-finansowy, prognozy finansowe itp.