Category Archives: aktualności

Dotacje dla rozwoju Zasadniczej Szkoły Zawodowej Izby Rzemieślniczej w Rybniku

Miło nam poinformować,  że nasze starania o pozyskanie wsparcia dla rozwoju Szkoły Zawodowej Izby Rzemieślniczej w Rybniku zakończyły się sukcesem.  W dniu 05.12.2017 Urząd Marszałkowski opublikował wyniki konkursu z działania 12.2.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego, zgodnie z którą Szkole została przyznana dotacja w wysokości 2,3 mln zł na realizację projektu p.n. „Rozbudowa infrastruktury poprzez remont i…
Czytaj więcej...

harmonogram składania wniosków o dotację na 2018 rok – woj śląskie

Na początku listopada  opublikowano harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w ramach RPO woj. Śląskiego. (RPO WSL) W 2018 roku dla przedsiębiorstw dedykowane będą jedynie dwa konkursy: działanie 3.3 RPO WSL „Technologie Informacyjno - komunikacyjne w działalności gospodarczej” (Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych w procesach biznesowych przedsiębiorstw.) Konkurs zostanie ogłoszony w marcu 2018 roku.…
Czytaj więcej...

Współpraca z Centrum Badawczo-Rozwojowym Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych

NEXUM w ramach swojej działalności na rzecz wspierania innowacyjności przedsiębiorstw podpisało umowę o współpracy z Centrum Badawczo rozwojowym Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Bytomiu. W ramach umowy będziemy podejmować wspólne działania o charakterze promocyjnym i rozwojowym w tematach związanych z komercjalizacją wiedzy oraz prac badawczo-rozwojowych, a także świadczyć wspólne usługi proinnowacyjne na rzecz przedsiębiorstw. Dzięki…
Czytaj więcej...

Spotkanie informacyjne w Centrum Innowacji i Transferu Technologii

W dniu 23 maja 2016 w siedzibie CITT w Gliwicach odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące programu "Bony na innowacje  dla MŚP". Uczestnicy będą mogli zapoznać się m.in z zasadami współpracy z Centrum szczególnie w kontekście ogłoszonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości konkursu w ramach działania 2.3.2 POIR "Bony na Innowacje dla MŚP" Dokładne informacje dostępne…
Czytaj więcej...